Ingredient : Farine T45 ou Gruau (ou mélange des 2)